Hem

Är du i obalans?

Kroppen är en självläkande organism.

Den vet vad som är fel och vad behövs för att fungera optimalt. Läkning handlar om att hitta orsaken

till varför vi blev sjuka från första början.

Den naturliga läkekraften finns inom oss 

Att vara i obalans kan vara allt från en felställning i rörelseapparaten, dålig koppling mellan olika organ och kroppsdelar till näringsbrist och giftbelastning såväl som en rubbad sömncykel eller humörsvängningar. Obearbetade känslor som fastnat i kroppens energiflöde är den vanligaste av alla obalanser och de kan ge sig uttryck både som mentala och fysiska symtom.

Kroppen är oerhört komplex och allt påverkar allt. Men får den rätt förutsättningar har den möjlighet att läka igen.

Må bra i vardagen

Kinesisk Akupunktur

Inom Kinesisk Medicin finns olika metoder för att aktivera kroppens egna förmåga till självläkning. Akupunkturär en metod som kan varieras med såväl lokala som distala punkter men det går även bra att endast sätta nålar i öronen eftersom det är ett mikrosystem av hela kroppen. Med akupunktur kanmånga olika obalanser lindras och läka.


Body Code

En metod för att balansera kroppen energimässigt och fungerar för såväl fysiska som mentala problem. Kroppen  vet vad den behöver för att komma i balans. Body Code är vårt sätt att tolka de behoven. Det är en kunskapsbank som förklarar hur olika delar i kroppen funktionsmässigt är förbundna med varandra.

Guasha & Koppning

Både Guashaoch Koppning är mycket effektivt och kraftigt cirkulationshöjande metoder för stela och ömma muskler. Detlöser upp slaggprodukter i vävnaden som orsakar smärta, mjukar upp muskler och bindväv samt förbättrar flödet i lymf- och blodsystem. Det är en djupare massage ochvi anpassar behandlingen efter just dina behov.

Emotion Code

När vi upplever starka känslor eller trauman som vi inte kan hantera kan dessa vibrationer fastna i vårt energiflöde och skapa obalanser. Det kan på sikt leda till utbrändhet, smärta, ångest och olika sjukdomar. Med Emotion Code kan vi identifiera och frigöra de instängda känslorna så att flödet kommer igång och känslan blir lättare både i kropp och själ.

Belief Code

Våra medvetna övertygelser är saker som vi vill tro och ha kontroll över. Men ibland stämmer inte våra undermedvetna övertygelser med de önskade tankarna. Det kan vara så att även om vi upprepar positiva affirmationer och talar vänligt till vår spegelbild, kan undermedvetna föreställningar göra det svårt att se oss själva i ett positivt ljus. Vi kan ha en djupt rotad negativ övertygelse om vårt eget värde. Belief Code är ett sätt att frigöra oss från dessa felaktiga föreställningar.

Hur mår du bra?

Kontakta Zenithas Akupunktur

Har du frågor om behandlingarna eller föredrar att prata med mig innan du bokar är du såklart välkommen att höra av dig.


Du hittar mig i Hälsokraftsbutiken Akupunktur & Hälsokost NaturligtVis i Falköping. Där erbjuder jag och min kollega Yvonne Grön våra holistiska behandlingar i samma lokaler som butiken.