Kinesisk Medicin

Kinesisk Medicin

En behandlingsmetod där såväl kropp, psyke och själ har betydelse. Att vara i balans på alla plan är en förutsättning för god hälsa. Det är grunden till den österländska filosofin.

Skillnad på akupunktur i öst och väst

Ursprunglig akupunktur enligt TKM (Traditionell Kinesisk Medicin) skall inte förväxlas med sensorisk stimulering. Sensorisk stimulering eller s.k. dryneedling används ofta av fysioterapeuter som smärtlindrande behandling och omfattar punktval som generaliseras, dvs är mer eller mindre de samma för varje patient oavsett orsak till tillståndet.


I Sverige är det mest som smärtlindring vi förknippar akupunktur, men det finns så mycket mer som TKM kan hjälpa till att lindra och läka. Metoden kan användas som behandling för en stor mängd tillstånd och hälsoproblem och kan användas som en förebyggande och friskvårdande behandling. Det finns mer än 100 olika behandlingsområden där akupunktur har vetenskapligt bevisad effekt. Förutom olika smärttillstånd behandlar vi t.ex. hormonella obalanser och klimakteriebesvär, IBS, stress/oro och emotionella obalanser, insomnia, allergier, astma och hudproblem.


Olika begrepp inom Kinesisk Medicin

Yin & Yang

Yin och Yang är två begrepp som är välkända inom den kinesiska medicinen och har sitt ursprung långt tillbaka i tiden. De skapades ursprungligen genom observationer av naturen där Yin beskrivs som skuggsidan av en kulle och Yang som den soliga sidan. Yin och Yang berikar varandra, kan inte leva utan varandra och för att den ena ska existera måste dess motsats finnas.

Wu Xing - Fem Element

Eftersom den österländska filosofin utgår från naturens lagar följer vi cyklerna som sker uppdelade i fem element. Årstiderna är t.ex. kopplade till var sitt element. Vinter är Vatten, Vår är Trä och Sommar är Eld. Därefter kommer en extra årstid vi kallar Sensommar som är Jord och Höst är Metallens element. De fem elementen kan även relatera till det mesta i det som är vi, det som omger oss och det vi känner. Alla element går in i och påverkar varandra.

Qi

Qi är det mest fundamentala begreppet inom den österländska filosofin. En livsenergi och kraft som skapar liv och får allt att röra sig. I vår kropp rör sig qi genom olika nätverk vi kallar meridianer, men uppstår blockeringar i meridianerna så försämras flödet av qi. Ett sämre flöde kan skapa stagnationer som senare kan leda till både fysiska och emotionella besvär.

Qigong

Qigong är en träningsform som bygger på att vi utför långsamma rörelser samtidigt som vi kontrollerar andningen, stillar vårt sinne och lyssnar inåt. Detta utvecklar oss som människor, stärker vår hälsa, förbättrar rörligheten i vår kropp och ökar kroppens interna energiflöde, det vi kallar qi. Att träna qigong regelbundet skapar förutsättningar för att läka och förebygga sjukdom. Det bästa är att det aldrig är för sent att börja och det passar alla åldrar, ung som gammal.

Naturen stressar inte fram,

ändå får den allting gjort i tid.

Kontakta Zenithas Akupunktur


Har du frågor om behandlingarna eller föredrar att prata med mig innan du bokar är du såklart välkommen att ringa mig.


Du hittar mig i Hälsokraftsbutiken Akupunktur & Hälsokost NaturligtVis i Falköping. Där erbjuder jag och min kollega Yvonne Grön våra holistiska behandlingar i samma lokaler som butiken.